Med lång erfarenhet och kompetenta medarbetare erbjuder vi dig som kund ett brett spektra av tjänster inom mark- och grundarbeten!

Vi finns i Heberg söder om Falkenberg

Hebergs Entreprenad är ett mark- och anläggningsföretag beläget i Heberg, söder om Falkenberg. Vi åtar oss stora som små entreprenader i både Falkenbergsområdet och resten av landet.

Med lång erfarenhet och kompetenta medarbetare erbjuder vi dig som kund ett brett spektra av tjänster inom mark- och grundarbeten såsom anläggning av skogsvägar, grävning för enskilda avlopp och diverse markarbeten ex. dräneringar och grävningar.

Vi är medlemmar i Maskinentreprenörerna ME.

Våra kunder

Vi vänder oss till såväl bygg- och entreprenörsföretag som till privatpersoner med våra tjänster.  

Våra större kunder är:

  • Veka Maskin AB
  • Jonab Anläggnings AB
  • Getinge Gräv AB
  • Skanska Sverige AB
  • Varbergs Anläggningsservice AB
  • Allschakt Miljö i Varberg AB
  • PEAB Sverige AB
  • MTA Bygg AB
  • NCC Sverige AB